Tradicions olímpiques

Els Jocs Olímpics es basen en tradicions de guerra, religió i economia