Renda personal per càpita

Cerqueu una llista de la renda personal per capital als Estats Units des de 1935 fins a l'actualitat

200840,947
Curs Import Curs Import Curs Import
1935 $ 474 1990 $ 19,188 2009 $ 38,846
1945 1,223 1991 19,652 2010 39,937
1950 1,501 1992 20576 2011 41,663
1955 1,881 1993 21,231 2012 42,693
1960 2,219 1994 22,086 2013 44,431
1965 2,773 1995 23,562 2014 46,042
1970 $ 3,893 1996 $ 24,651 2015 47,697
1975 5,851 1997 25,924
1979 8,638 1998 27,203
1980 9,910 1999 28,546
1981 10,949 2000 29,845
1982 11,731 2001 30,574
1983 $ 12,352 2002 30,810
1984 13,585 2003 31,484
1985 14,427 2004 33,050
1986 15,122 2005 34,757
1987 15,968 2006 36,714
1988 17,052 2007 38,611
1989 18,176
Font: Departament de Comerç dels Estats Units, Bureau of Economic Analysis, Enquesta de negoci actual.
Ingressos familiars medians de quatre persones Pobresa i ingressos Ingressos personals per capital per estat
Pobresa i ingressos de la renda familiar per a quatre persones