Eleccions presidencials del 2008, resum electoral i popular

Aquesta taula proporciona informació sobre els resultats electorals entre els candidats Barack H. Obama i John S. McCain

Principals candidats a president i vicepresident:
Republicà? George W. Bush; Richard B. Cheney (guanyador)
Demòcrata? John F. Kerry; John Edwards1/3 tassa de cullerada
Barack H. Obama John S. McCain Vots electorals
popular
votar
% popular
votar
% R D
Alabama 1.176.394 62.5% 693,933 36.8% 9
Alaska 190,889 61.1 111,025 35.5 3
Arizona 1.104.294 54.9 893,524 44.4 10
Arkansas 572,898 54.4 469,953 44.5 6
Califòrnia 5.509.826 44.4 6.745.485 54.3 55
Colorado 1.101.255 51.7 1.001.732 47.0 9
Connecticut 693,826 43.9 857,488 54.3 7
Delaware 171,660 45.8 200,152 53.3 3
Districte de Columbia 21,256 09.3 202,970 89.2 3
Florida 3.964.522 52.1 3.583.544 47.1 27
Geòrgia 1.914.254 58.0 1.366.149 41.4 15
Hawaii 194,191 45.3 231,708 54.0 4
Idaho 409,235 68.4 181,098 30.3 4
Illinois 2.345.946 44.5 2.891.550 54.8 21
Indiana 1.479.438 59.9 969,011 39.3 11
Iowa 751,957 49.9 741,898 49.3 7
Kansas 736,456 62.0 434,993 36.6 6
Kentucky 1.069.439 59.5 712,733 39.7 8
Louisiana 1.102.169 56.7 820,299 42.2 9
Maine 330,201 44.6 396,842 53.6 4
Maryland 1.024.703 43.0 1.334.493 56.0 10
Massachusetts 1.071.109 36.9 1.803.800 62.0 12
Michigan 2.313.746 47.8 2.479.183 51.2 17
Minnesota 1.346.695 48.0 1.445.014 51.5 91
Mississipí 672,660 59.1 457,766 40.1 6
Missouri 1.455.713 53.3 1.259.171 46.1 11
Montana 266,063 59.1 173,710 38.6 3
Nebraska 512,814 66.0 254,328 32.7 5
Nevada 418,690 50.7 397,190 48.1 5
Nova Hampshire 331,237 49.0 340,511 50.4 4
Nova Jersey 1.670.003 46.2 1.911.430 53.0 15
Nou Mèxic 376,930 49.8 370,942 49.0 5
Nova York 2.962.567 40.1 4.314.280 58.4 31
Carolina del Nord 1.961.166 56.1 1.525.849 43.6 15
Dakota del Nord 196,651 62.9 111,052 35.5 3
Ohio 2.859.764 50.8 2.741.165 48.7 20
Oklahoma 959,792 65.6 503,966 34.4 7
Oregon 866,831 47.4 943,163 51.6 7
Pennsilvània 2.793.847 48.5 2.938.095 51.0 21
Rhode Island 169,046 38.7 259,760 59.4 4
Carolina del Sud 937,974 58.1 661,699 41.0 8
Dakota del Sud 232,584 59.9 149,244 38.4 3
Tennessee 1.384.375 56.9 1.036.477 42.6 11
Texas 4.526.917 61.1 2.832.704 38.2 34
Utah 663,742 72.7 241,199 26.4 5
Vermont 121,180 38.8 184,067 58.9 3
Virgínia 1.716.959 53.8 1.454.742 45.6 13
Washington 1.304.894 45.6 1.510.201 52.8 11
Virginia Occidental 423,778 56.1 326,541 43.2 5
Wisconsin 1.478.120 49.4 1.489.504 49.7 10
Wyoming 167,629 69.0 70,776 29.1 3
total 62.028.285 50.7 59.028.109 48.3 286 251
NOTA: Total de vots electorals = 538. Total de vots electorals necessaris per guanyar = 270. Els percentatges poden no sumar fins al 100% a causa de l’arrodoniment i altres candidats. 1. Es va emetre un vot electoral a Minnesota per a John Edwards. Font: Les xifres provenen de la Comissió Electoral Federal, Resultats Oficials de les Eleccions Presidencials de 2004, 11 de febrer de 2005. Població en edat de vot (Projecte Electoral dels Estats Units per a novembre de 2004): 221.256.931
El nombre estimat de votants a les eleccions del 2004 va ser de 122.294.978.
Vots per col·legi electoral per estat, eleccions presidencials del 2004 .com / us / government / presidential-election-electoral-popular-vote.html