Eleccions presidencials, 1789-2020

Resultats electorals per a totes les eleccions, des de 1789 fins a l'actualitat. Inclou tots els candidats, els seus partits, el nombre de vots electorals i populars.

Pel mètode original d'elecció del president i del vicepresident (eleccions de 1789, 1792, 1796 i 1800), veure Article II, secció 1, de la Constitució. L'elecció de 1804 va ser la primera en què els electors van votar per president i vicepresident en votacions separades. (Vegeu l'esmena XII de la Constitució.)CursPresidencial
candidat
Festaelectoral
vots
1789 1George Washington
John Adams
Dispersió
Vots no emesos
(sense festa)
(sense festa)
(sense festa)
69
34
35
8
1792 George Washington
John Adams
George Clinton
Thomas Jefferson
Aaron Burr
Vots no emesos
Federalista
Federalista
Antifederalista
Antifederalista
Antifederalista
132
77
50
4
1
6
1796 John Adams
Thomas Jefferson
Thomas Pinckney
Aaron Burr
Dispersió
Federalista
Dem.-Rep.
Federalista
Dem.-Rep.
71
68
59
30
48
1800 2Thomas Jefferson
Aaron Burr
John Adams
Charles C. Pinckney
John Jay
Dem.-Rep.
Dem.-Rep.
Federalista
Federalista
Federalista
73
73
65
64
1
CursPresidencial
candidat
Festaelectoral
vots
Vicepresidencial
candidat
Festaelectoral
vots
1804 Thomas Jefferson
Charles C. Pinckney
Dem.-Rep.
Federalista
162
14
George Clinton
Rufus King
Dem.-Rep.
Federalista
162
14
1808 James Madison
Charles C. Pinckney
George Clinton
Vots no emesos
Dem.-Rep.
Federalista
Dem.-Rep.
122
47
6
1
George Clinton
Rufus King
John Langdon
James Madison
James Monroe
Vots no emesos
Dem.-Rep.
Federalista
Ind. (Sense festa)
Dem.-Rep.
Dem.-Rep.
113
47
9
3
3
1
1812 James Madison
De Witt Clinton
Vots no emesos
Dem.-Rep.
Federalista
128
89
1
Elbridge Gerry
Jared Ingersoll
Vots no emesos
Dem.-Rep.
Federalista
131
86
1
1816 James Monroe
Rufus King
Vots no emesos
Dem.-Rep.
Federalista
183
34
4
Daniel D. Tompkins
John E. Howard
James Ross
John Marshall
Robert G. Harper
Vots no emesos
Dem.-Rep.
Federalista
Ind (sense festa)
Federalista
Ind. (Sense festa)
183
22
5
4
3
4
1820 James Monroe
John Quincy Adams
Vots no emesos
Dem-Rep
Ind. (Sense festa)
231
1
3
Daniel D. Tompkins
Richard Stockton
Daniel Rodney
Richard Rush
Robert G. Harper
Vots no emesos
Dem.-Rep.
Ind. (Sense festa)
Ind. (Sense festa)
Ind. (Sense festa)
Ind. (Sense festa)
218
8
4
1
1
3
1824 3John Quincy Adams
Andrew Jackson
William H. Crawford
Henry Clay
(sense festa)
(sense festa)
(sense festa)
(sense festa)
84
99
41
37
John C. Calhoun
Nathan Sanford
Nathaniel Macon
Andrew Jackson
Martin Van Buren
Henry Clay
Vots no emesos
(sense festa)
(sense festa)
(sense festa)
(sense festa)
(sense festa)
(sense festa)
182
30
24
13
9
2
1
1828 Andrew Jackson
John Quincy Adams
Democràtic
Natl. Rep.
178
83
John C. Calhoun
Richard Rush
William Smith
Democràtic
Natl. Rep.
Democràtic
171
83
7
1832 Andrew Jackson
Henry Clay
John Floyd
William amfitrió
Vots no emesos
Democràtic
Natl. Rep.
Ind. (Sense festa)
Antimònic4
219
49
11
7
2
Martin Van Buren
John Sergeant
Henry Lee
Amos Ellemaker
William Wilkins
Vots no emesos
Democràtic
Natl. Rep.
Ind. (Sense festa)
Antimònic
Ind. (Sense festa)
189
49
11
7
30
2
1836 Martin Van Buren
William H. Harrison
Hugh L. White
Daniel Webster
W. P. Mangum
Democràtic
Whig
Whig
Whig
Ind. (Sense festa)
170
73
26
14
11
Richard M. Johnson5
Francis Granger
John Tyler
William Smith
Democràtic
Whig
Whig
Ind. (Sense festa)
147
77
47
23
1840 William H. Harrison6
Martin Van Buren
Whig
Democràtic
234
60
John Tyler
Richard M. Johnson
L. W. Tazewell
James K. Polk
Whig
Democràtic
Ind. (Sense festa)
Democràtic
234
48
11
1
1844 James K. Polk
Henry Clay
Democràtic
Whig
170
105
George M. Dallas
Segueix. Frelinghuysen
Democràtic
Whig
170
105
1848 Zachary Taylor7
Lewis Cass
Whig
Democràtic
163
127
Millard Fillmore
William O. Butler
Whig
Democràtic
163
127
1852 Franklin Pierce
Winfield Scott
Democràtic
Whig
254
42
William R. King
William A. Graham
Democràtic
Whig
254
42
1856 James Buchanan
John C. Fremont
Millard Fillmore
Democràtic
Republicà
Nord-americà8
174
114
8
John C. Breckinridge
William L. Dayton
A. J. Donelson
Democràtic
Republicà
Nord-americà8
174
114
8
1860 Abraham Lincoln
John C. Breckinridge
John Bell
Stephen A. Douglas
Republicà
Democràtic
Const. Unió
Democràtic
180
72
39
12
Hannibal Hamlin
Joseph Lane
Edward Everett
H. V. Johnson
Republicà
Democràtic
Const. Unió
Democràtic
180
72
39
12
1864 Abraham Lincoln9
George B. McClellan
Unió10
Democràtic
212
21
Andrew Johnson
G. H. Pendleton
Unió10
Democràtic
212
21
1868 Ulisses S. Grant
Horatio Seymour
Vots no comptats11
Republicà
Democràtic
214
80
23
Schuyler Colfax
Francis P. Blair, Jr.
Vots no comptats11
Republicà
Democràtic
214
80
23

NOTA: La Constitució especifica que el president i el vicepresident seran escollits a través dels vots emesos pels electors escollits pels estats, en lloc d’un vot popular directe. Al principi, alguns electors van ser escollits per les legislatures estatals, però el 1836 tots els estats menys Carolina del Sud van escollir electors mitjançant una votació popular a tot l'estat. (S.C. va fer el mateix el 1860). Avui en dia, tots els estats, excepte Maine i Nebraska, tenen un sistema de guanyadors que tots els electors d’un determinat estat voten pel guanyador del vot popular d’aquest estat. Tot i que no és significatiu legalment, el nombre de vots populars concedits a tot el país a cada candidat a la presidència major es detallen aquí per a les eleccions que començaran el 1872.

CursPresidencial
candidat
Festaelectoral
vots
popular
vots
Vicepresidencial
candidat i partit
1872 Ulisses S. Grant
Horace Greeley
Thomas A. Hendricks
B. Gratz Brown
Charles J. Jenkins
David Davis
Vots no comptats
Republicà
Dem., Liberal Rep.
Democràtic
Dem., Liberal Rep.
Democràtic
Democràtic
286
(12)
42
18
2
1
17
3.597.132
2.834.125


Henry Wilson-R
B. Gratz Brown-D, LR- (47)
Dispersió- (19)
Vot no comptat- (14)
1876 13Rutherford B. Hayes
Samuel J. Tilden
Peter Cooper
Republicà
Democràtic
Paperback
185
184
0
4.033.768
4.285.992
81,737
William A. Wheeler-R
Thomas A. Hendricks-D
Samuel F. Cary-G
1880 James A. Garfield14
Winfield S. Hancock
James B. Weaver
Republicà
Democràtic
Paperback
214
155
0
4.449.053
4.442.035
308,578
Chester A. Arthur-R
William H. Anglès-D
B. J. Chambers-G
1884 Grover Cleveland
James G. Blaine
Benjamin F. Butler
John P. St. John
Democràtic
Republicà
Paperback
Prohibició
219
182
0
0
4.911.017
4.848.334
175,370
150,369
Thomas A. Hendricks-D
John A. Logan-R
A. M. West-G
William Daniel-P
1888 Benjamin Harrison
Grover Cleveland
Clinton B. Fisk
Alson J. Streeter
Republicà
Democràtic
Prohibició
Treball sindical
233
168
0
0
5.440.216
5.538.233
249,506
146,935
Levi P. Morton-R
A. G. Thurman-D
John A. Brooks-P
Charles E. Cunningham-UL
1892 Grover Cleveland
Benjamin Harrison
James B. Weaver
John Bidwell
Democràtic
Republicà
Gent15
Prohibició
277
145
22
0
5.556.918
5.176.108
1.041.028
264,133
Adlai E. Stevenson-D
Whitelaw Reid-R
James G. Field-Peo
James B. Cranfill-P
1896 William McKinley
William J. Bryan

John M. Palmer
Entrega de Joshua
Republicà
Dem., Popular15

Natl. Fins al.
Prohibició
271
176

0
0
7.035.638
6.467.946

133,148
132,007
Garret A. Hobart-R
Arthur Sewall-D- (149)
Thomas E. Watson-Peo- (27)
Simon B. Buckner-ND
Hale Johnson-P
1900 William McKinley16
William J. Bryan
Eugene V. Debs
Republicà
Dem., Popular15
Socialdemòcrata
292
155
0
7.219.530
6.358.071
94,768
Theodore Roosevelt-R
Adlai E. Stevenson-D, Peo
Job Harriman-SD
1904 Theodore Roosevelt
Alton B. Parker
Eugene V. Debs
Republicà
Democràtic
Socialista
336
140
0
7.628.834
5.084.491
402,400
Charles W. Fairbanks-R
Henry G. Davis-D
Benjamin Hanford-S
1908 William H. Taft
William J. Bryan
Eugene V. Debs
Republicà
Democràtic
Socialista
321
162
0
7.679.006
6.409.106
402,820
James S. Sherman-R
John W. Kern-D
Benjamin Hanford-S
1912 Woodrow Wilson
Theodore Roosevelt
William H. Taft
Eugene V. Debs
Democràtic
Progressista
Republicà
Socialista
435
88
8
0
6.286.214
4.126.020
3.483.922
897,011
Thomas R. Marshall-D
Hiram Johnson-Prog
Nicholas M. Butler-R17
Emil Seidel-S
1916 Woodrow Wilson
Charles E. Hughes
A. L. Benson
Democràtic
Republicà
Socialista
277
254
0
9.129.606
8.538.221
585,113
Thomas R. Marshall-D
Charles W. Fairbanks-R
G. R. Kirkpatrick-S
1920 Warren G. Harding18
James M. Cox
Eugene V. Debs
Republicà
Democràtic
Socialista
404
127
0
16.152.200
9.147.353
917,799
Calvin Coolidge-R
Franklin D. Roosevelt-D
Seymour Stedman-S
1924 Calvin Coolidge
John W. Davis
Robert M. LaFollette
Republicà
Democràtic
Progressista, socialista
382
136
13
15.725.016
8.385.586
4.822.856
Charles G. Dawes-R
Charles W. Bryan-D
Burton K. Wheeler-Prog, S
1928 Herbert Hoover
Alfred E. Smith
Norman Thomas
Republicà
Democràtic
Socialista
444
87
0
21.392.190
15.016.443
267,420
Charles Curtis-R
Joseph T. Robinson-D
James H. Maurer-S
1932 Franklin D. Roosevelt
Herbert Hoover
Norman Thomas
Democràtic
Republicà
Socialista
472
59
0
22.821.857
15.761.841
884,781
John N. Garner-D
Charles Curtis-R
James H. Maurer-S
1936 Franklin D. Roosevelt
Alfred M. Landon
Norman Thomas
Democràtic
Republicà
Socialista
523
8
0
27.751.597
16.679.583
187,720
John N. Garner-D
Frank Knox-R
George Nelson-S
1940 Franklin D. Roosevelt
Wendell L. Willkie
Norman Thomas
Democràtic
Republicà
Socialista
449
82
0
27.244.160
22.305.198
99,557
Henry A. Wallace-D
Charles L. McNary-R
Maynard C. Krueger-S
1944 Franklin D. Roosevelt19
Thomas E. Dewey
Norman Thomas
Democràtic
Republicà
Socialista
432
99
0
25.602.504
22.006.285
80,518
Harry S. Truman-D
John W. Bricker-R
Darlington Hoopes-S
1948 Harry S. Truman
Thomas E. Dewey
J. Strom Thurmond
Henry A. Wallace
Norman Thomas
Democràtic
Republicà
Drets dels Estats Dem.
Progressista
Socialista
303
189
39
0
0
24.179.345
21.991.291
1.176.125
1.157.326
139,572
Àlbums W. Barkley-D
Earl Warren-R
Fielding L. Wright-SR
Glen Taylor-Prog
Tucker P. Smith-S
1952 Dwight D. Eisenhower
Adlai E. Stevenson
Republicà
Democràtic
442
89
33.936.234
27.314.992
Richard M. Nixon-R
John J. Sparkman-D
1956 Dwight D. Eisenhower
Adlai E. Stevenson
Republicà
Democràtic
457
7320
35.590.472
26.022.752
Richard M. Nixon-R
Estes Kefauver-D
1960 John F. Kennedy21
Richard M. Nixon
Democràtic
Republicà
303
21922
34.226.731
34.108.157
Lyndon B. Johnson-D
Henry Cabot Lodge-R
1964 Lyndon B. Johnson
Barry M. Goldwater
Democràtic
Republicà
486
52
43.129.484
27.178.188
Hubert H. Humphrey-D
William E. Miller-R
1968 Richard M. Nixon
Hubert H. Humphrey
George C. Wallace
Republicà
Democràtic
American Independent
301
191
46
31.785.480
31.275.166
9.906.473
Spiro T. Agnew-R
Edmund S. Muskie-D
Curtis F. LeMay-Al
1972 Richard M. Nixon23
George McGovern
John G. Schmitz
Republicà
Democràtic
Nord-americà
52024
17
0
47.169.911
29.170.383
1.099.482
Spiro T. Agnew-R
Sargent Shriver-D
Thomas J. Anderson-A
1976 Jimmy Carter
Gerald R. Ford
Eugene J. McCarthy
Democràtic
Republicà
Independent
297
24025
0
40.830.763
39.147.973
756,631
Walter F. Mondale-D
Robert J. Dole-R
Cap
1980 Ronald Reagan
Jimmy Carter
John B. Anderson
Republicà
Democràtic
Independent
489
49
0
43.899.248
36.481.435
5.719.437
George Bush-R
Walter F. Mondale-D
Patrick J. Lucey-I
1984 Ronald Reagan
Walter F. Mondale
Republicà
Democràtic
525
13
54.455.075
37.577.185
George Bush-R
Geraldine A. Ferraro-D
1988 George H. Bush
Michael S. Dukakis
Republicà
Democràtic
426
11126
48.886.097
41.809.074
J. Danforth Quayle-R
Lloyd Bentsen-D
1992 William J. Clinton
George H. Bush
H. Ross Perot
Democràtic
Republicà
Independent
370
168
0
44.909.889
39.104.545
19.742.267
Albert A. Gore, J.-D
J. Danforth Quayle-R
James B. Stockdale-I
1996 William J. Clinton
Robert J. Dole
H. Ross Perot
Democràtic
Republicà
Partit de la Reforma27
379
159
0
47.402.357
39.198.755
8.085.402
Albert A. Gore, Jr.-D
Jack F. Kemp-R
Pat Choate-RP27
2000 George W. Bush
Albert A. Gore
Ralph Nader
Republicà
Democràtic
Partit Verd
271
26628
0
50.456.002
50.999.897
2.882.955
Richard B. Cheney-R
Josep I. Lieberman-D
Winona LaDuke-GP
2004 George W. Bush
John F. Kerry
Republicà
Democràtic
286
25129
62.028.285
59.028.109
Richard B. Cheney-R
John Edwards-D
2008 Barack Obama
John McCain
Democràtic
Republicà
365
173
66.862.039
58.319.442
Joseph Biden-D
Sarah Palin-R
2012 Barack Obama
Mitt Romney
Democràtic
Republicà
332
206
62.616.535
59.090.075
Joseph Biden-D
Paul Ryan-R
2016 Donald Trump
Hillary Clinton
Republicà
Democràtic
30630
23231
62.979.636
65.844.610
Mike Pence? R
Tim Kaine? D.
2020 Donald Trump
Joe Biden
Republicà
Democràtic
?
?
?
?
Mike Pence? R
Kamala Harris? D
1. Només 10 estats van participar a les eleccions. La legislatura de Nova York no va escollir electors i Carolina del Nord i Rhode Island encara no havien ratificat la Constitució. 2. Com que Jefferson i Burr estaven empatats, la Cambra de Representants va triar el president. En una votació dels estats, es van emetre 10 vots per Jefferson, 4 per Burr; No es van emetre 2 vots. 3. Com que cap candidat tenia majoria amb vot electoral, la Cambra de Representants va escollir el president dels tres primers. En una votació dels estats, es van emetre 13 vots per Adams, 7 per Jackson i 4 per Crawford. 4. El partit antimònic del 26 de setembre de 1831 va ser el primer partit que va celebrar una convenció de nominació per triar candidats a president i vicepresident. 5. Com que Johnson no tenia una majoria de vots electorals, el Senat el va triar entre 33 i 14 per sobre de Granger, mentre que els altres estaven legalment fora de carrera. 6. Harrison va morir el 4 d'abril de 1841 i Tyler el va succeir el 6 d'abril. 7. Taylor va morir el 9 de juliol de 1850 i Fillmore el va succeir el 10 de juliol. 8. També conegut com el Know-Nothing Party. 9. Lincoln va morir el 15 d'abril de 1865 i Johnson el va succeir el mateix dia. 10. Nom adoptat per la Convenció Nacional Republicana de 1864. Johnson era demòcrata de guerra. 11. Es van excloure 23 vots electorals del sud. 12. Greeley va morir el 29 de novembre de 1872 abans que votessin els seus 66 electors; 63 dels vots de Greeley es van repartir entre quatre dels altres candidats. 13. Hayes va ser escollit per una comissió electoral especial, ja que inicialment cap dels dos candidats tenia els 185 vots necessaris. 14. Garfield va morir el 19 de setembre de 1881 i Arthur el va succeir el 20 de setembre. 15. Els membres del Partit Popular van ser anomenats populistes. 16. McKinley va morir el 14 de setembre de 1901 i Roosevelt el va succeir el mateix dia. 17. James S. Sherman, candidat republicà a vicepresident, va morir el 30 d'octubre de 1912 i es van emetre els vots electorals republicans per Butler. 18. Harding va morir el 2 d'agost de 1923 i Coolidge el va succeir el 3 d'agost. 19. Roosevelt va morir el 12 d'abril de 1945 i Truman el va succeir el mateix dia. 20. Es va emetre un vot electoral d'Alabama per a Walter B. Jones. 21. Kennedy va morir el 22 de novembre de 1963 i Johnson el va succeir el mateix dia. 22. El senador Harry F. Byrd va rebre 15 vots electorals. 23. Nixon va dimitir el 9 d'agost de 1974 i Gerald R. Ford el va succeir el mateix dia. 24. Es va emetre un vot electoral de Virginia per a John Hospers, Partit Llibertari. 25. Es va emetre un vot electoral de Washington per a Ronald Reagan. 26. Es va emetre un vot electoral de Virginia Occidental per a Lloyd Bentsen. 27. Perot va ajudar a establir el partit reformista després de la seva derrota a les eleccions del 1992. 28. Un elector del districte de Columbia va deixar la seva papereta en blanc per protestar per la manca de representació de la ciutat al Congrés, deixant Gore amb 266 vots electorals en lloc de 267. 29. Un elector de Minnesota va votar per John Edwards. 30. A les eleccions del 2016, un nombre històric d’electors van canviar els seus vots, i 2 es van comprometre a que Donald Trump votés per John Kasich (1, Texas) i Ron Paul (1, Texas). 31. A les eleccions del 2016 es va registrar un nombre històric d’electors que van canviar els seus vots, i 5 es van comprometre a que Hillary Clinton votés per Colin Powell (3, Washington), Bernie Sanders (1, Hawaii) i Faith Spotted Eagle (1, Washington).
Eleccions presidencials del 2000, resum electoral i popular Eleccions dels Estats Units 2000 Cronologia electoral
Eleccions presidencials del 2000, resum electoral i popular 2000 Cronologia electoral