Taules per a la mesura mètrica

Veure la calculadora de conversions Infoplease.comMesura lineal

10 mil·límetres (mm) =1 centímetre (cm)
10 centímetres =1 decímetre (dm)= 100 mil·límetres
10 decímetres =1 metre (m)= 1.000 mil·límetres
10 metres =1 decàmetre (presa)
10 decàmetres =1 hectòmetre (hm)= 100 metres
10 hectòmetres =1 quilòmetre (km)= 1.000 metres

Mesura de superfície

100 mil·límetres quadrats (mm2) =1 centímetre quadrat (cm2)
10.000 centímetres quadrats =1 metre quadrat (m2)
=1.000.000 de mil·límetres quadrats
100 metres quadrats =1 són (a)
100 ares =1 hectare (ha)
=10.000 metres quadrats
100 hectàrees =1 quilòmetre quadrat (km2)
=1.000.000 de metres quadrats

Mesura del volum

10 mil·lilitres (ml) =1 centilitre (cl)
10 centilitres =1 decilitre (dl)= 100 mil·lilitres
10 decilitres =1 litre (l)= 1.000 mil·lilitres
10 litres =1 decaliter (dal)
10 decaliters =1 hectolitre (hl)= 100 litres
10 hectolitres =1 quilolitre (kl)= 1.000 litres

Mesura cúbica

1.000 mil·límetres cúbics (mm3) =1 amb centímetre (cm3)
1.000 centímetres cúbics =1 amb decímetre (dm3)
=1.000.000 amb mil·límetres
1.000 decímetres cúbics =1 amb metre (m3)
=1 estèreo
=1.000.000 amb centímetres
=1.000.000.000 amb mil·límetres

Les millors impressores 3D

T’interessa la impressió 3D?

Hem investigat els aspectes principals que hauríeu de tenir en compte a l’hora de comprar una impressora 3D i hem escollit les millors impressores del 2020 segons les vostres necessitats.

ACONSEGUEIX LA IMPRESSIÓ

Pes

10 mil·ligrams (mg) =1 centigrama (cg)
10 centigrames =1 decigrama (dg)= 100 mil·ligrams
10 decigrames =1 gram (g)= 1.000 mil·ligrams
10 grams =1 decagrama (dag)
10 decagrames1 hectograma (hg)= 100 grams
10 hectograms =1 quilogram (kg)= 1.000 grams
1.000 quilograms =1 tona (t)
Mesures
Mesures