Cronologia: videojocs, primera part

Cronologia de videojocs de la primera el 1958 en un oscil·loscopi fins a consoles actuals.